تلویزیون و دکترین های آن در غرب۱

سه‌شنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 09:54

 

تلویزیون به عنوان وسیله ای برای شکل دادن به افکار عمومی، با زیر پوشش قراردادن معضلات اجتماعی و مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی ، وهمچنین با عرضه ی برنامه های تفریحی و نمایشی اش، نقش خود را می نمایاند. 

بدون توجه به نوع برنامه ای که ا تلویزیون پخش میشود، این وسیله ی ارتباطی در هر حال ملزم به ارائه ی یک پیام ایدئولوژیک است.  

تعدد وگوناگونی اشکال(forms)، روش ها و فنونی که به وسیله ی برنامه سازان به کار گرفته می شود، در واقع بیان گر مجموعه ای از اصول و گرایش های ایدئولوژیک غرب و یا به عبارت دیگر، مبین آن وظایف اصلی است که از سوی طبقه ی حاکم برای تلویزیو تعیین می شود. بدیهی است که هر سازمان تلویزیون، صرف نظر از اینکه در کدام کشور سزمایه داری عمل می کند و بدو توجه به اینکه آیا تلویزونی است تجارتی، غیر تجارتی و یا دولتی، ایدئولوژی خاص خود را، که مهر آن سازمان را بر خود دارد، دارا می باشد. این ایدئولوژی، منعکس کننده ی وضع ملی، فرهنگی و سیاسی خاص کشور مربوطه و همچنین بیانگر وضع خود سازمان تلویزیون است؛ اما مشخصات اساسی در تمام سازما های تلویزیون یکی است. به عنوان مثال برنامه های شبکه های تجارتی ایالات متحئه، برنامه های تلویزون های دولتی فرانسه، برنامه های BBC(غیر تجارتی) و برنامه های تلویزون آموزشی ژاپن، همگی نشان دهنده ی مسئله ی ایدئولوژیکی مشابهی هستند که معرف تمام رسانه های خبری بورژوازی است. 

 

تلویزیون و دکترین های آن در غرب 

ابتدای فصل پنجم

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo